CLAMP Fest
CLAMP Fest
II-24. xxxHolic. Ватануки | Кохане | Доумеки | Химавари. Ещё десять лет спустя. "Суета отдаляет нас друг от друга."

@темы: xxxHOLiC